Hvordan kommer du i gang?

Hvordan kommer du i gang?

Det kan være et stort skridt at vælge at starte i terapi og tage kontakt. I min klinik har jeg god erfaring med en kort indledende telefonsamtale, både hvis det er første gang du starter i samtaleterapi og ved genopstart af et tidligere forløb.

Kort indledende telefonsamtale

Ved den indledende telefonsamtale, har du mulighed for at uddybe din situation og problemstilling for at afklare om, der ser ud til at være et match mellem os, og om du vil vælge mig som din samtalepartner. Ved den første samtale, får du mulighed for at afklare om kemien mellem os er passende for at du kan føle dig tryg til fortrolig samtale. Jeg snakker åbent om dette, og hjælper dig gerne videre.

Opstartssamtale

Ved opstartssamtalen mødes vi for første gang og uddyber problematik og baggrunden for din henvendelse. Vi aftaler om det skal være individuelle samtaler, pårørendesamtale eller gruppe. Dernæst giver jeg dig et skøn på antal samtaler eller gruppemøder.

Det er muligt kun at benytte denne opstartssamtale, hvis du kun har brug for en enkelt samtale som f.eks. en rådgivende samtale.

Terapien tilrettelægges ud fra dine behov, og psykoterapeutiske metoder integreres for at imødekomme dette. Læs mere under metode.

Samtale

Efter en opstartssamtale kan vi aftale én eller flere samtaler efter behov, som et terapiforløb.

Det er muligt for dig at benytte online booking i forbindelse med booking af aftaler, når du er aktivt i gang med et forløb.

Hvis du har gået i terapi hos mig tidligere (indenfor 5 år) i min klinik behøver du ikke at deltage i en opstartssamtale ved genopstart, da vi kender hinanden, og jeg har pligt til at gemme din journal i fem år fra sidste samtale.

Online-samtaler

Det er muligt med online-samtaler via krypteret og sikker forbindelse, hvilket planlægges og aftales på forhånd som en del af forløbet. Samtaler tilbydes online, når du har været til en opstartssamtale i klinikken, og vi har mødt hinanden og aftalt at et onlineforløb kan give mening i forhold til din situation og problematik.

Afslutning af forløb

Vi aftaler, når et forløb afsluttes. Et forløb afsluttes automatisk, når vi ikke har haft kontakt i tre måneder, hvorefter din journal opbevares i 5 år efter den sidste samtale.