Om

Om Malene

Mit navn er Malene Smith-Hall, og jeg er født i 1970. Jeg er autoriseret psykolog ved Psykolognævnet i 2018, er medlem af Dansk Psykologforening, og følger Etiske principper for Nordiske psykologer. Min psykologuddannelse afsluttede jeg i 2015 fra Københavns Universitet, og min bachelor i psykologi fra The Open University i England i 2012.

Jeg har en efteruddannelse som supervisor fra Inpraxis i 2021. Jeg er diplomeret psykoterapeut MPF (medlem af Dansk Psykoterapeutforening) fra det tidligere Psykoterapeutiske Institut i 2003. I mere end 10 år har jeg være tilknyttet foreningen TUBA – hvor jeg i 8½ år var ansat i TUBA Helsingør på fuld tid – med ansvar for individuel- og gruppeterapi til børn og unge, der vokser op med forældres alkohol- og/eller rusmiddelproblemer. Sideløbende har jeg i perioder siden 2006 haft klienter i min private praksis, og har erfaring med en bred vifte af problemstillinger, og arbejdet som frivillig med terapeutisk arbejde.

Min vej hertil har været snoet med karriereskifte undervejs som tidligere uddannet Eksportingeniør fra Københavns Teknikum i 1996 med job i erhvervslivet. Gennem mit liv har jeg rejst en del i længere perioder. Du kan se mere om mine uddannelser, kurser og erhvervserfaring her

Om metoder

Mit faglige ståsted bygger på et humanistisk, eksistentielt og psykodynamisk grundlag. Dette betyder, at mit møde med den enkelte vægtes højt, og at jeg møder dig ud fra din situation og ståsted, samt at jeg anerkender et udviklingsperspektiv, og dermed opvækstens betydning for den, du er i dag.

De psykoterapeutiske forløb tilrettelægges i et samarbejde med den enkelte ud fra dine ønsker, målsætninger og symptomer, og metoder tilpasses herefter – også kaldet individualiseret tilpasset terapi. Jeg lægger vægt på din løbende feedback på hvad der virker og ikke virker for dig i min måde at arbejde på.

Metodisk arbejder jeg integrativt, hvilket betyder, at jeg bruger forskellige psykoterapeutiske metoder, herunder både evidensbaserede- og erfaringsbaserede metoder. Jeg har god erfaring med at bruge samtaleteknikker og øvelser fra følgende psykoterapeutiske skoler og metoder:

– Eksistentiel psykoterapi (Yalom, Ernesto Spinelli, Emmy Van Deurzen m. fl.)
– Humanistisk/Oplevelsesorienteret terapi(Carl Rogers, Walter Kempler, Gestaltterapi (Fritz Perls), Emotionsfokuseret terapi (EFT) (Leslie Greenberg) m. fl.)
– Narrativ terapi (Michael White, David Epson m. fl.)
– Psykodynamisk terapi (Noel Larsson m. fl.)
– Kognitiv adfærdsterapi, især tredje bølge terapierne: Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Compassion Focused Theray (CFT), Metakognitiv terapi)
– Traumebehandling (Manual til håndtering af traumereaktioner ”Tilbage til nutiden” (Traumeambulatoriet Modum Bad i Oslo, Line Bang Mikkelsen)
– Feedback-Informed-Treatment (FIT) (Scott Miller)

Om C.V.

Artikler: